رضوانشهر, #139

توضیحات

بازنگری

آدرس رضوانشهر

هدف:   فروش  

نوع:   آپارتمان  

مساحت:   کمتر از 50 متر  

راندمان انرژی:   -  

مالکیت:   بنگاه  

تعداد بازدید: 187

 نسخه قابل چاپ

انرژی کارآمد

موضوع عملکرد انرژی اروپا نیست


موضوع گاز اروپا نیست

آدرس ملک

گالری تصاویر


نظرات فیس بوک


بازنگری

آدرس رضوانشهر

هدف:   فروش  

نوع:   آپارتمان  

مساحت:   کمتر از 50 متر  

راندمان انرژی:   -  

مالکیت:   بنگاه  

تعداد بازدید: 187

 نسخه قابل چاپ

فرم پرسشاسپانسر