حویقس, #142

توضیحات

بازنگری

آدرس حویق

هدف:   فروش فصلی (اجاره ویلا)  

نوع:   آپارتمان  

مساحت:   کمتر از 50 متر  

راندمان انرژی:   -  

مالکیت:   بنگاه  

تعداد بازدید: 164

 نسخه قابل چاپ

انرژی کارآمد

موضوع عملکرد انرژی اروپا نیست


موضوع گاز اروپا نیست

آدرس ملک

گالری تصاویر


نظرات فیس بوک


بازنگری

آدرس حویق

هدف:   فروش فصلی (اجاره ویلا)  

نوع:   آپارتمان  

مساحت:   کمتر از 50 متر  

راندمان انرژی:   -  

مالکیت:   بنگاه  

تعداد بازدید: 164

 نسخه قابل چاپ

فرم پرسشاسپانسر