سیاهکل رود, #145

توضیحات

بازنگری

آدرس سیاهکل

هدف:   فروش فصلی (اجاره ویلا)  

نوع:   آپارتمان  

مساحت:   کمتر از 50 متر  

راندمان انرژی:   -  

مالکیت:   بنگاه  

تعداد بازدید: 152

 نسخه قابل چاپ

انرژی کارآمد

موضوع عملکرد انرژی اروپا نیست


موضوع گاز اروپا نیست

آدرس ملک

گالری تصاویر


نظرات فیس بوک


بازنگری

آدرس سیاهکل

هدف:   فروش فصلی (اجاره ویلا)  

نوع:   آپارتمان  

مساحت:   کمتر از 50 متر  

راندمان انرژی:   -  

مالکیت:   بنگاه  

تعداد بازدید: 152

 نسخه قابل چاپ

فرم پرسشاسپانسر